Jelenlegi hely

Egyházi hírek

Miért jobb a Szent Szellem korszaka?
FotóInstagram/faithparkbudapest
Hitélet

Miért jobb a Szent Szellem korszaka?

2018. 04. 26.
| Csáti Evelin, Morvay Bátor

Jézus a megfeszítése előtti éjjelen arról beszélt a János 16. fejezetében, hogy jobb nekünk, ha Ő elmegy. Ez a tanítványoknak, sőt a ma élő keresztényeknek is nehezen érthető kijelentés, hiszen még az evangéliumok is csak egy töredékét jegyezték föl Jézus csodáltos földi szolgálatának. Miért jobb akkor a Szent Szellem korszaka? Az április 21-ei szombati igehirdetés összefoglalója.

Az első ok, hogy a Szent Szellem korszaka nélkül a megváltás műve befejezetlen lenne. Ha ugyanis Jézus nem mutatja be a vérét a mennyei Szentek Szentjében, akkor a jom kippuri áldozat nem különbözne az ószövetségitől és minden évben meg kéne ismételni. Azzal viszont, hogy Jézus felment az Atyához, a megváltás egyetemessé vált és elérte a csúcspontját! 

Az újszövetség úgy kapcsolódik az ószövetséghez, mint valóság az árnyékához.

 

A Krisztus nem nevet, hanem tisztséget jelez! Ez a görög szó annyit tesz, hogy Fölkent, hogy rajta van a kenet teljessége. Ezt a tisztséget nem a Földön kapta meg, sőt, még a megtestesülése előtt sem volt végérvényes, mert az emberi létezés kockázattal járt a számára, elvesztehette volna a messiási pozicíóját. 

Az emberi létezés kokcázata: a bűn!

A Názáreti kétszer volt fölkenve, először a Jordánban a bemerítésekor, és véglegesen - a 2. Zsoltár 6. verse alapján - a mennyei Cionban.

 

 

Jézus kortársai nem vették észre, hogy a Messiás először megváltani jött a világot, és nem a földi uralmát akarta még kiterjeszteni. Viszont a történelmi felekezetek is tévednek akkor, amikor nem veszik azt figyelembe, hogy Jézus végül uralkodói pozíciójában is meg fog jelenni  a Földön.

Az Ige rossz értelmezéséből hamis tanítások származnak, a kortárs zsidók ebbe a csapdába estek bele. Ahhoz, hogy a Szent Szellem minden egyes részletében kibontsa az igét, türelemre és aprólékos tanulmányozásra van szükség! Ha ezekre a tényekre figyelünk, akkor azok szólnak hozzánk. Ez még a természetes tényekre is igaz, de különösen a legcsodálatosabb történelmi tényre: a feltámadás eseményére!

 

 

Ábrahám a mennyei Jeruzsálem miatt vállalta a jövevénységet (ami nem egyenlő a migráns-léttel) és valamilyen szinten mind jövevények vagyunk a földi létben. A Szent Szellem ebből az igazi és nem földi, "árnyék" Jeruzsálemből jön! Itt végzi Jézus a mai napig a főpapi szolgálatát, aminek kettős célja van: áldozatbemutatás és közbenjárás. A megtérésünkben a Szellemnek is óriási munkája volt: ő plántálta el és öntözte meg az ige magját. Segített minket, hogy engedelmeskedjünk Isten igéjének és átvezetett az újjászületés lépésein.

Ha a saját koholmányainknak jobban hiszünk, mint a Bibliának, Isten tényleg halott lesz számunkra, de nem objektíven, hanem mi feszítenénk meg Istent magunkban. Ezért fontos, hogy az Isten igéjének világosságában vizsgáljuk meg az eszméket, ideológiáinkat.

 

 

Mi a Szent Szellem feladatköre Jézus szerint?

János 16: 7-15. Az eredeti görög szöveg arról beszél, hogy a Szent Szellem egy olyan eljárást indít el a Földön, amivel a világra bizonyítja, megvádolja, sőt akár meg is szégyeníti három területen. Ez a bűn, az igazságosság (vagy jogosság) és az ítélet. Isten igéje világossá teszi, hogy a bűnnek egyetemes uralma volt a Földön és amikor ezt Jézus magára vette, akkor mindenki számára lehetővé vált, hogy higgyen és ezzel elszakadjon a bűneitől.

Jézus keresztáldozata óta legnagyobb Bűn a hitetlenség, amikor az emberek még történelmi tényként sem fogadják el Jézust.

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás ugyanis állandóan történelmi tényekben valósul meg, ezért magasabbrendű a többi vallási eszménél!

 

 

Ebben a kontextusban az igazságosságnak két értelme van: egyrészt kegyelmi ajándékként kapjuk meg, hit által. Mivel ez csak akkor lehetséges, ha nem érzékeljük Jézus Krisztust, ezért szükséges volt, hogy Ő elhagyja a földi szférát. Másrészt pedig meg kell bánnunk a világ jogtalanságát, amivel addigi életünkben közösségben voltunk.

Az Isten A-programjában nem szerepel az emberiség kárhoztató ítélete

Erre egyedül az emberek akarata miatt kerül sor és a saját döntéseik miatt részesednek az ördög sorsából. Vagy Isten, vagy a Sátán uralmát választjuk. Ezért van az, hogy a kívülállók számára - Pál szavai alapján - a keresztet, vagyis az ítéletet hirdetjük. Ennek elfogadása után szabadulnak fel az emberek az ítélet alól és kerülnek a kegyelem állapotába. 

1. Korinthus 1:18-19.  Amíg az ember nem néz szembe azzal, hogy az ítélet alá helyezett ellenség fennhatósága alatt van, addíg nem tud valósággal megtérni, mert nem hatol be a szívébe Isten kegyelme, és hiányzik a szellemi-lelki-erkölcsi fordulat.

A “vizes bűnösök” a felvizezett kereszténység termékei

A Szent Szellem, vagyis a harmadik isteni személy az Atya és a Fiú szeretetközösségéből jött ki, tehát ha valaki Jézussal közösségben akar lenni, akkor megkerülhetetlen számára a Szent Szellem személye! Ezért van, hogy Ő főszerepet játszott az összes bibliai történetben, és főszerepet akar játszani a mi életünkben is!

Fontos, hogy kilépjünk az ismereteink, érzékeinkbe vetett bizalomból a Szent Szellembe vetett bizalomba. Ő mindent tud, amit csak a Fiú beszél az Atyával! Nagy tanácskozások zajlanak a mennyben, de a Szentlélek előtt semmi sincs rejtve, Ő az üdvtörténelem legavatottabb ismerője. A Biblia elsősorban nem könyv, hanem a legfontosabb valóságról ad számadást. Az üdvtörténet tényeiről. Tehát a Biblia nem elmélet, nem valamilyen “megvilágosodás”, hanem tények és ahhoz kapcsolódó igazságok. Ezért lesz a hitünk valóság!

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások


Vidám Vasárnap
2018. 05. 22.

Szent Szellem szerepe az üdvtörténelemben

Egyház és társadalom
2018. 09. 30.

Készülj fel az Úr napjára!

Hitélet
2018. 08. 25.

A haza szeretete

Hitélet
2017. 10. 11.

Facebook live Németh Sándorral (#3)