A biológiai élet keresztre lett feszítve.

A jövő a spirituális emberiségé.

Üdvözöljük a Hit Gyülekezete honlapján!

Egyházi hírek

Hitélet
2019. 02. 16.

Jaj a bolond prófétáknak!

Napjainkban számos olyan kulturális és spirituális befolyás ér minket, aminek hatása sorsromboló erejű lehet, ezért a korszak végéhez közeledve minden hívőnek résen kell lennie és figyelnie, hogy a...

Hitélet
2019. 02. 09.

Az abortusz gyilkosság

A világ szemmel láthatóan egyre inkább az Antikrisztus szellemének uralma alatt áll, aminek egyik jele a gyermekgyilkosság agresszív legitimációja.

Hitélet
2019. 02. 07.

Az Úr Jézus tanítása az imádkozásról

A Lk. 11,1 szerint a tanítványok kérték Jézus Krisztust, hogy „taníts minket imádkozni”. A „Mi Atyánknak” is nevezett ima Jézus Krisztustól származik, és egyben a legtökéletesebb tanítás imáról, és...

Hitélet
2019. 02. 03.

Nehéz idők

Izraelhez hasonlóan az Egyház is egy nagy exodus előtt áll. Ahogy közeledik a szabadulás pillanata, egyre élesebbé válik a konfliktus Isten népe és a Sátán emberei között. Németh Sándor szombati -...

Hitélet
2019. 01. 30.

Mindig imádkozni kell és meg nem restülni

Isten és a hívő ember közötti személyes közösség egyik nélkülözhetetlen életjele az imádkozás, az Úr Jézus felmagasztalása és az Atya imádása szellemben és igazságban.

Hitélet
2019. 01. 22.

A ház szolgája és építője

Isten háza Izrael és az Egyház, amik egy ellenséges környezetben hordozzák a Messiási kor ígéretét a Földön. Németh Sándor január 12-én elhangzott üzenetének az összefoglalója. 

Hitélet
2019. 01. 05.

Az idő célja az örökkévalóság

Keresztény életünk alapja a megváltásról szóló tanítás, ezért az újév kezdetén fontos új megvilágításba helyezni az időnkről való képünket. A szilveszteri prédikáció összefoglalója.

Egyház és társadalom
2018. 12. 21.

A Hit hallásból van

A múltról és a jövőről beszélgettünk Kövecses Kálmánnal, a Hit Gyülekezete audioszolgálatának vezetőjével és a sajtóosztály főmunkatársával, Morvay Péterrel, abból az alkalomból, hogy a napokban...

Egyház és társadalom
2018. 12. 18.

A Hetek értékrendje változatlan

Nagyinterjú Gavra Gábor lapszerkesztővel és Benkő Gyula ügyvezető igazgatóval. (2. rész)

Egyházunkról

A Hit Gyülekezete magyarországi alapítású és központú, államilag elismert keresztény egyház.
Gyülekezetünk a világszerte mintegy 600 millió tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagja és napjainkban
a legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség Magyarországon.

Ismerje meg a Hit Gyülekezetét!

Helyi gyülekezetek

A Hit Gyülekezete Magyarországon 240 településen, külföldön pedig 6 országban van jelen.

Közösségeink az ország minden megyéjében megtalálhatóak, helyi istentiszteleteinket hétről hétre ezrek látogatják.

Ismerje meg helyi közösségeinket!

Hitvallás

A Hit Gyülekezete a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján álló, bibliai, keresztény közösség.
Protestáns gyökereihez hűen az Ó- és Újszövetségben foglalt
teljes Szentírást tartja elsődleges és legfontosabb zsinórmértékének.

Ismerje meg hitvallásunkat!

Hitlexikon

Minden párbeszéd feltétele a konszenzus, az azonos fogalmak használata.
Folyamatosan bővülő lexikonunk célja, hogy ezt a konszenzust megteremtse.

E fogalomtárban szereplő kifejezések jelentéstartalmát, értelmét a Szentírás fogalmaival, leírásával,
illetve a Szentírás szellemével összhangban igyekeztünk visszaadni.

Missziós szolgálat

A Hit Gyülekezete szolgálata messze túlnyúlik Magyarország határain.

Az egyház misszionáriusai, képzett bibliatanítói és aktivistái
rendszeresen látogatnak meg Távol-keleti-, afrikai és egyéb országokat.

Ismerje meg a missziós szolgálatunkat!