A biológiai élet keresztre lett feszítve.

A jövő a spirituális emberiségé.

Üdvözöljük a Hit Gyülekezete honlapján!

Egyházi hírek

Hitélet
2018. 09. 22.

A negyedik birodalom

Dániel próféciái alapján egyértelmű, hogy a negyedik birodalom lesz az a szellei és politikai hatalom, amivel Jézus Krisztus ütközni fog a visszajövetelekor.

Egyház és társadalom
2018. 09. 21.

Ez még nem a fenevad, de azzá válhat

A Hit Gyülekezete vezetője a világméretű evangéliumi-karizmatikus mozgalom vezetőinek írt levelében az Európai Unió Magyarországot is érintő legutóbbi döntéseiről küldött tájékoztatást.

Hitélet
2018. 09. 08.

Evangélium a város szívében

Az apostolok által Efézusban – és más városokban – elért szellemi áttörések ma is minták arról, hogyan lehet egyes városok felett megtörni a szellemi erősségek uralmát.

Egyház és társadalom
2018. 09. 05.

Megnyitotta kapuit a gödöllői Mandulafa Óvoda

Szeptember első hétfőjén megnyitotta kapuit a gödöllői Mandulafa Óvoda!

Hitélet
2018. 09. 01.

Akháb és Josafát: egy átkozott szövetség következményei

Josafát és Akháb családjának tragikus története sorsdöntő tanulságokkal szolgál az utolsó idők nemzedékének arról, hogy mihez vezet egy hamis szövetség.

Hitélet
2018. 08. 25.

A haza szeretete

A kereszténység küldetésének egyik legjelentősebb területe a nemzet felé való szolgálat. Németh Sándor szombati - augusztus 18. -, ünnepi igehirdetésének összefoglalója.

Egyház és társadalom
2018. 08. 18.

Az Egyház helyreállítása a korszak végén

Németh Sándor szombati prédikációjának - augusztus 11. - az összefoglalója.

Egyház és társadalom
2018. 07. 25.

Hittel a realitások talaján - interjú Petrőcz Lászlóval

Interjú Petrőcz Lászlóval, a Hit Gyülekezete országos hivatalvezetőjével.

Hitélet
2018. 07. 14.

Út a Pokoltól a Mennyig

A bűn legsúlyosabb következménye csak a halál után válik nyilvánvalóvá. Ez nem más, mint a pokol és a gyehenna.

Egyházunkról

A Hit Gyülekezete magyarországi alapítású és központú, államilag elismert keresztény egyház.
Gyülekezetünk a világszerte mintegy 600 millió tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagja és napjainkban
a legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség Magyarországon.

Ismerje meg a Hit Gyülekezetét!

Helyi gyülekezetek

A Hit Gyülekezete Magyarországon 240 településen, külföldön pedig 6 országban van jelen.

Közösségeink az ország minden megyéjében megtalálhatóak, helyi istentiszteleteinket hétről hétre ezrek látogatják.

Ismerje meg helyi közösségeinket!

Hitvallás

A Hit Gyülekezete a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján álló, bibliai, keresztény közösség.
Protestáns gyökereihez hűen az Ó- és Újszövetségben foglalt
teljes Szentírást tartja elsődleges és legfontosabb zsinórmértékének.

Ismerje meg hitvallásunkat!

Hitlexikon

Minden párbeszéd feltétele a konszenzus, az azonos fogalmak használata.
Folyamatosan bővülő lexikonunk célja, hogy ezt a konszenzust megteremtse.

E fogalomtárban szereplő kifejezések jelentéstartalmát, értelmét a Szentírás fogalmaival, leírásával,
illetve a Szentírás szellemével összhangban igyekeztünk visszaadni.

Missziós szolgálat

A Hit Gyülekezete szolgálata messze túlnyúlik Magyarország határain.

Az egyház misszionáriusai, képzett bibliatanítói és aktivistái
rendszeresen látogatnak meg Távol-keleti-, afrikai és egyéb országokat.

Ismerje meg a missziós szolgálatunkat!