Tanítványság

Jézus az őt követőket tanítványoknak nevezte - később, először Antiókiában kapták a keresztény nevet. Jézus Krisztus célja az, hogy a Benne hívőket egy szoros, tanítványi kapcsolatba vezesse be.

A tanítványság feltételei:

- A hívõ életében Jézus Krisztus legyen a középpont (szüleinél, rokonainál és önmagánál is jobban ragaszkodjon Hozzá);

- A saját akarat és egyéniség alárendelése Isten akaratának, a Szent Szellem vezetésének.

- Az anyagi javak átadása Istennek, hogy a lelkiismeret szabad legyen minden anyagi értéktõl és dologtól. Isten akarata az, hogy a hívõk mindenükkel - mint rájuk bízott javakkal - Isten dicsõségére sáfárkodjanak.

- Elkötelezettség Isten igazságára, és kapcsolódás azokhoz a szolgálati ajándékokhoz, amelyeket Jézus Krisztus helyezett a Testbe.

Ezeknek a feltételeknek a teljesítése után következik a hívõ életében a tanulási idõszak, amelynek során az újjászületett keresztény elsajátítja a Szentírás fõbb tanításait, valamint megtanulja hallani a Szent Szellem hangját és az annak való engedelmességet.

Jellemében, magatartásában Krisztus természete kezd kibontakozni. Isten akarata Jézus Krisztus minden tanítványának életében az, hogy szent legyen, ami nélkül senki sem juthat a dicsõség Istenének jelenlétébe.

Ennek a folyamatnak az eredményeként a hívõ igei értelemben vett tanítvánnyá válik. Ezt a szolgálatra való kiküldés, illetve valamilyen tisztségre való beiktatás követheti, aminek elsõrendû célja új tanítványok elhívása és nevelése Jézus Krisztus számára.