Szolgálati ajándékok

Jézus Krisztus - mennybemenetele után, az Egyház Fejeként - szolgálati ajándékokat helyezett az Egyházba. Ezek közül az öt legfontosabb: apostol, próféta, tanító, evangélista, pásztor.

- Az apostol: Jézus Krisztus szolgája (szó szerint: követe), akinek feladata, hogy gyülekezeteket plántáljon, alapítson és erõsítsen, valamint felügyeletet gyakoroljon a működő helyi gyülekezetek fölött.

- A próféta: Isten nevében szól Istentől vett kijelentéseket és látást az egyház számára. A próféta üzenete az Egyházat építi, inti és vigasztalja.

- A tanító: Isten Igéje alapján az egyházat tökéletesíti, képzi és építi Isten ismeretében.

- Az evangélista: Jézus Krisztus megváltásának hírvivője, aki ezzel a tevékenységével az Egyház alapjait rakja le.

- A pásztor: Jézus Krisztus juhainak az őrzője, vezetője és gondviselője a gyülekezetben, aki a Szent Szellem vezetése szerint ellátja a rábízott hívőket szellemi és lelki táplálékkal.

A szolgálati ajándékokon keresztül Jézus Krisztus vezeti, építi és tanítja az Egyházat.