Szent Szellem ajándékai

A szentírás minden keresztényt buzdít arra, hogy életükben és szolgálatukban kívánják a Szent Szellem ajándékait. Mindezen ajándékok működése és megnyilvánulása kívánatos része az istentiszteletnek, azonban használatuknak jó és ékes rendben, Isten Igéjének alávetve kell történnie.

A Szent Szellem természetfölötti ajándékai három kategóriába oszthatók: 

- az ún. kijelentés ajándékai (tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, szellemek megkülönböztetése),

- az erő ajándékai (hit, gyógyítás, csodatevés),

- a szólás ajándékai (prófétálás, nyelvek nemei és nyelvek magyarázata).

Ezen ajándékok céljai:

- Jézus Krisztus szolgálatának folytatása és kiterjesztése minden nemzetre,

- Krisztus Testének felépítése és megszilárdítása,

- az egyház szellemi és fizikai szükségeinek kielégítése és ellátása.

A szentírás minden keresztényt buzdít arra, hogy életükben és szolgálatukban kívánják a Szent Szellem ajándékait. Mindezen ajándékok mûködése és megnyilvánulása kívánatos része az istentiszteletnek, azonban használatuknak jó és ékes rendben, Isten Igéjének alávetve kell történnie.