Szellemi gyümölcsök

Isten a keresztényeket aktív és gyümölcstermő életre rendelte. A szellemi gyümölcsök a Jézus Krisztussal való együttélés következményei, amelyek az Úr természetét jelenítik meg a hívőben.

A legfontosabb gyümölcs a szeretet, amely a leginkább kifejezi és bizonyítja Istennel való személyes közösségünket. A szeretet hiánya a szolgálati és szellemi ajándékokat értéktelenné teszi.

A további gyümölcsök: öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség (Károli-fordítás). Ezek mindegyike a megtérés őszinteségét igazolja. Teljes hiányuk az Úr jelenlétébõl és kegyelméből való kizárást eredményezi.