Messiás

A Messiás (héberül Masiach) és a Krisztus (görögül Khrisztosz) szavak a názáreti Jézus méltóságát, hivatását jelölik, jelentésük: Felkent. Az eredeti zsidó-keresztény felfogás szerint a Messiás az a személy, aki Izrael és az egész világ számára elhozza és megvalósítja az igazságot és minden más jót, ami csak elképzelhető: betölt minden szükséget, eltörli és megszünteti a bűnt, a betegségeket és minden megkötözöttséget. Békét teremt a nemzetek között, eltörli a halált, és elhozza az örök életet, beteljesíti az Írások minden ígéretét, egyszóval teljes mértékben megszünteti az emberiség bűnbeesésének és bűneinek minden negatív következményét. Helyreállítja Isten eredeti, tökéletesen jó akaratát a Földön, sőt az egész univerzumban is; Izraelt és az emberiséget visszaviszi Isten örökké tartó uralma alá, Isten királyságába.

Az Újszövetség legalapvetőbb állítása és üzenete pedig az, hogy ez a személy, a világ Megváltója és Megmentője, a Messiás nem más, mint a názáreti Jézus. A hívő zsidókat és a keresztényeket is összeköti a messiásvárás, a zsidóság a Messiás első eljövetelére számít, míg a keresztények az Ő visszajövetelére.