Jézus Krisztus visszajövetele

A Biblia Jézus Krisztus több visszajövetelérõl beszél.

A Biblia egyik legalapvetőbb tanítása az, hogy Jézus Krisztus jelenleg a Mennyben, az Atya dicsőségében tartózkodik, de a történelem végén újra megjelenik a Földön, hogy megbüntesse Izrael nyomorgatóit és elhozza Isten korlátlan uralmát a Földre.

Jézus Krisztus első eljövetelén általában azt a közel negyven évet értjük, amikor is a próféciáknak megfelelően megfogant egy szűz méhében, majd megszületett, és felcseperedve elvégezte minden emberért a megváltást, majd szolgálata zárásaként visszatért a Mennybe. Viszont a Biblia arról is tudósít, hogy Krisztus a történelem végén újra megjelenik a Földön.

Jézus második eljövetelének több állomása van. Először azok találkoznak vele, akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor (1Thess. 4,17). Ezt a visszatérést két nagy esemény kíséri: feltámadnak azok, akik a Krisztusban meghaltak (tehát elfogadták Jézus megváltását az életükben, de már elköltöztek az Úrhoz), illetve az akkor élő egyháztagok átélik az elragadtatást, ami azt jelenti, hogy kikerülve a halált, egyből az Isten dicsőségébe kerülnek. Jézus tehát titokban, tolvajként jön vissza először.

Az ezt követő eseményeket a Biblia Nagy nyomorúságnak nevezi, és hét évben határozza meg. Ez után kerül sor a nyilvános visszajövetelre, mikor mindenki meglátja Jézust. E visszajövetel során megítélésre kerül a Sátán, az Antikrisztus, a hamis próféta, valamint a nyomorúságot túlélő nemzetek is. Dániel tanúsága szerint a Nagy nyomorúság után hetvenöt nappal kezdődik el a messiási uralom, vagy más néven Millennium (Dán 12:11-12).

Összefoglalva Jézus második visszajövetelének céljai a következők:

- A Krisztusban elhunytak feltámasztása, és az egyház elragadtatása

- Izrael fizikai és szellemi helyreállítása, a választott nép ellenségeinek legyőzése

- A Sátán, Antikrisztus, hamis próféta, valamint a nyomorúságot túlélő nemzetek megítélése

- Az Ezeréves Királyság megalapítása