Istentisztelet

A Biblia az istentiszteletet nem köti rituális formához, de bizonyos alkotórészeiről nyilvánvalóan beszél. Ezek: ima (könyörgés, hálaadás, közbenjárás, stb.), dicséret, imádás, igehirdetés, tanítás, bizonyságtevés, úrvacsora, a gyülekezet szellemi és fizikai szükségeinek ellátása a Szent Szellem ajándékainak működése által.

Az istentisztelet alkotórészei:

ima (könyörgés, hálaadás, közbenjárás, stb.) amely által Isten népe kifejezi háláját a már elvett áldásokért, és természetfölötti segítségért fordul Urához; 

dicséret: Isten kegyelmének hirdetése és magasztalása énekszóval (szívvel-lélekkel), hangszerekkel, tapssal, tánccal...

imádás: az Úr jelenlétében való leborulás, Isten elismerése abszolút Úrként, Neki való hódolás;

- igehirdetés: az írott Ige felolvasása és magyarázata, valamint a Szent Szellemtõl kapott üzenetek átadása;

tanítás: a Szentírás mélyebb összefüggéseinek feltárása;

bizonyságtevés: a hívõk beszámolója Jézus Krisztus bennük, értük és mellettük végzett munkájáról;

úrvacsora: valóságos közösség Jézus Krisztus testével és vérével, ami minden áldás forrása;

- a gyülekezet szellemi és fizikai szükségeinek ellátása a Szent Szellem ajándékainak mûködése által (pl. gyógyulásokért, szabadulásokért, anyagi áldásért, stb. történõ ima).

Az istentiszteleteken a fentiek bármelyike - a helyi gyülekezet szükségeinek megfelelõen - elõtérbe kerülhet és meghatározhatja az egész összejövetel jellegét. Istentiszteletet szabadban és zárt helyen (magánházaknál, imaházban, sportcsarnokban, stb.) egyaránt lehet tartani.