Hűség

A hűség hosszútávú elköteleződés egy másik személy, közösség vagy nemes ügy, cél iránt. A hűség a görög πίστις (pisztisz) szóból származik, melynek jelentése többek között megbízhatóság, becsületesség, ígéret, biztosíték, szerződés, letét, oltalom és hit. 

Nagyon fontos jellemzője még a megbízhatóság, a ragaszkodás és a személyes érdekeken túlmutató áldozatvállalás. A köznyelvben sokszor használt házastársi hűség tartalma szerint a férj és a feleség életük minden területén elkötelezettek, hűségesek és ragaszkodóak egymás iránt. Az esküvőn letett fogadalomhoz tartva magukat halálukig kitartanak a házasság szövetsége mellett, és erről folyamatosan biztosítják egymást.

MILYEN A HŰSÉGES EMBER?

A Biblia szerint a hűséges emberek produktívak, képesek lojálisan dolgozni társaikért (Máté 25,14-30.). Jézus megdicséri azt a szolgát, aki az 5 talentum mellé még 5-öt gyűjt, és azt a szolgát is, aki a 2 mellé még 2-őt szerez. Hűségük jutalma: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Máté 25:21.) A Szentírásban végigkövethető az az elv, mely szerint a hűséges emberek sikeresebbek, áldottabbak és gazdagabbak lesznek, munkaadóik jobban megbíznak bennük. A hűséges embert előléptetik a munkahelyén, magasabb pozícióba kerül, mert kivívja a körülötte lévő emberek bizalmát, sorsa a felemelkedés és nem pedig a lecsúszás lesz. Jó példa erre József története, aki rabszolgasorsában is hűsége volt, végül Egyiptom második embere lett. (1Móz. 39.)

Isten maga is hűséges:”hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre...” (1Kor. 1,9.) Isten elkötelezte magát a hűségre a vele kapcsolatban levő, benne hívő emberek felé. Hűsége, szilárd, stabil és biztonságot jelent. „Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.” (Zsolt. 25,10.)