Házasság, család

A házasság olyan szent, szövetségi közösség egy férfi, egy nő között, amelyet csak a halál bonthat fel. Egyik fő célja gyermekek nemzése és felnevelése. A természetes világban a házasság jelkép is, amely megjeleníti Jézus Krisztus és az Egyház szellemi-lelki közösségét. A házasságba szellemi, lelki és testi tisztasággal lehet belépni. 

A válás Istennek nem tetsző engedetlenség. Isten Igéje - erős korlátozásokkal, bizonyos esetekben - megengedi a válást. A paráznaság és a házasságtörés oka lehet a válásnak, olyan esetben, amikor a vétkező fél nem kívánja helyreállítani személyes közösségét az Úr Jézus Krisztussal.

A házasság keretein belüli, a férj és felesége közötti házasélet Isten ajándéka. A házasság, a család intézményét különösképpen a paráznaság, az abortusz, a pornográfia, a homoszexualitás, a vérfertőzés, az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás és a hasonló bűnök rombolják. Ahogyan a bűn válaszfalat von Isten és az ember közé, ugyanúgy a férjet és a feleséget is elválasztja egymástól.

A férj a feleség és az egész család feje és vezetője. Köteles feleségét úgy szeretni, mint saját testét. Elsősorban ő felelős a családja biztonságáért, szellemi és anyagi ellátásáért. A feleség a férj segítőtársa, aki alárendeli magát a férj vezetésének. Feladata, hogy gyermekeket szüljön, gondoskodjon házanépéről és szeresse férjét.

A szülők felelőssége gyermekeik iránt:

- szeretet adása,

- jó példa mutatása,

- tanítani gyermekeiket Isten Igéjére és annak való engedelmességre,

- a gyermekeket arra nevelni, hogy istenfélő emberekké fejlődjenek,

- ellátni a gyermekek szellemi, lelki és fizikai szükségeit.

 

A gyermekek felelőssége szüleik iránt:

- a szülőket tisztelni és nekik engedelmeskedni,

- tisztelni Istenüket és engedelmeskedni Neki,

- segítőkésznek lenni a szülők bármilyen szükségében.

A szülők hite megszenteli a gyermeket. A gyermekek akkor válnak éretté az újjászületésre és a kereszténységre, amikor személyes szabadságból önálló döntésre képesek.