Hatalom

Minden hatalom forrása az Atya, Aki Jézus Krisztusnak - feltámadása után - teljhatalmat adott mennyen és földön. Jézus Krisztus jelenleg a földön világi és egyházi szolgáin keresztül gyakorolja hatalmát.

Ennek megjelenési formái:

Világi kormányzat: Istentől származó feladatuk a jót cselekvők megjutalmazása és a rosszat elkövetők megbüntetése. Ebből adódóan a hívők engedelmességgel tartoznak nekik, amit jó cselekedetekkel kell kifejezniük. A Szentírás minden keresztényt felszólít a hatalom képviselőiért való imára.

Munkáltató: a munkaadó hatalma is Istentől származik. Igei kötelessége mindenkinek munkája szerint fizetni. A keresztény Isten parancsa alapján köteles engedelmeskedni munkaadójának és munkája végzésében kiválóságra törekedni.

Család: Krisztus feje a férjnek, a férj feje a feleségnek. A feleség viszonya férjéhez kifejezi Istenhez való viszonyát is. A gyermekek számára az otthonban a szülők képviselik Isten hatalmát.

Az Egyház: a itt megnyilvánuló hatalom szellemi természetű, ami nem kényszeríthető erőszakos módon egy emberre sem. Önkéntes alávetettség alapján működik. Az Egyházban Jézus Krisztus a legfőbb hatalom. Neki van alárendelve minden hívő, közösség és szolgálat.

A Szentírás beszél olyan időszakról, amikor a világban növekvő törvénytelenség befolyása alá kerül sok keresztény, és ennek eredményeként a szeretet sokakban meghidegül. A keresztény szeretet megőrzése miatt a hívő embereknek a szentírás alapján kell engedelmeskedniük a hatalomnak.