Jelenlegi hely

Egyházi hírek

Miért jobb a Szent Szellem korszaka?
FotóInstagram/faithparkbudapest
Hitélet

Miért jobb a Szent Szellem korszaka?

2018. 04. 26.
| Csáti Evelin, Morvay Bátor

Jézus a megfeszítése előtti éjjelen arról beszélt a János 16. fejezetében, hogy jobb nekünk, ha Ő elmegy. Ez a tanítványoknak, sőt a ma élő keresztényeknek is nehezen érthető kijelentés, hiszen még az evangéliumok is csak egy töredékét jegyezték föl Jézus csodáltos földi szolgálatának. Miért jobb akkor a Szent Szellem korszaka? Az április 21-ei szombati igehirdetés összefoglalója.

Az első ok, hogy a Szent Szellem korszaka nélkül a megváltás műve befejezetlen lenne. Ha ugyanis Jézus nem mutatja be a vérét a mennyei Szentek Szentjében, akkor a jom kippuri áldozat nem különbözne az ószövetségitől és minden évben meg kéne ismételni. Azzal viszont, hogy Jézus felment az Atyához, a megváltás egyetemessé vált és elérte a csúcspontját! 

Az újszövetség úgy kapcsolódik az ószövetséghez, mint valóság az árnyékához.

 

A Krisztus nem nevet, hanem tisztséget jelez! Ez a görög szó annyit tesz, hogy Fölkent, hogy rajta van a kenet teljessége. Ezt a tisztséget nem a Földön kapta meg, sőt, még a megtestesülése előtt sem volt végérvényes, mert az emberi létezés kockázattal járt a számára, elvesztehette volna a messiási pozicíóját. 

Az emberi létezés kokcázata: a bűn!

A Názáreti kétszer volt fölkenve, először a Jordánban a bemerítésekor, és véglegesen - a 2. Zsoltár 6. verse alapján - a mennyei Cionban.

 

 

Jézus kortársai nem vették észre, hogy a Messiás először megváltani jött a világot, és nem a földi uralmát akarta még kiterjeszteni. Viszont a történelmi felekezetek is tévednek akkor, amikor nem veszik azt figyelembe, hogy Jézus végül uralkodói pozíciójában is meg fog jelenni  a Földön.

Az Ige rossz értelmezéséből hamis tanítások származnak, a kortárs zsidók ebbe a csapdába estek bele. Ahhoz, hogy a Szent Szellem minden egyes részletében kibontsa az igét, türelemre és aprólékos tanulmányozásra van szükség! Ha ezekre a tényekre figyelünk, akkor azok szólnak hozzánk. Ez még a természetes tényekre is igaz, de különösen a legcsodálatosabb történelmi tényre: a feltámadás eseményére!

 

 

Ábrahám a mennyei Jeruzsálem miatt vállalta a jövevénységet (ami nem egyenlő a migráns-léttel) és valamilyen szinten mind jövevények vagyunk a földi létben. A Szent Szellem ebből az igazi és nem földi, "árnyék" Jeruzsálemből jön! Itt végzi Jézus a mai napig a főpapi szolgálatát, aminek kettős célja van: áldozatbemutatás és közbenjárás. A megtérésünkben a Szellemnek is óriási munkája volt: ő plántálta el és öntözte meg az ige magját. Segített minket, hogy engedelmeskedjünk Isten igéjének és átvezetett az újjászületés lépésein.

Ha a saját koholmányainknak jobban hiszünk, mint a Bibliának, Isten tényleg halott lesz számunkra, de nem objektíven, hanem mi feszítenénk meg Istent magunkban. Ezért fontos, hogy az Isten igéjének világosságában vizsgáljuk meg az eszméket, ideológiáinkat.

 

 

Mi a Szent Szellem feladatköre Jézus szerint?

János 16: 7-15. Az eredeti görög szöveg arról beszél, hogy a Szent Szellem egy olyan eljárást indít el a Földön, amivel a világra bizonyítja, megvádolja, sőt akár meg is szégyeníti három területen. Ez a bűn, az igazságosság (vagy jogosság) és az ítélet. Isten igéje világossá teszi, hogy a bűnnek egyetemes uralma volt a Földön és amikor ezt Jézus magára vette, akkor mindenki számára lehetővé vált, hogy higgyen és ezzel elszakadjon a bűneitől.

Jézus keresztáldozata óta legnagyobb Bűn a hitetlenség, amikor az emberek még történelmi tényként sem fogadják el Jézust.

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás ugyanis állandóan történelmi tényekben valósul meg, ezért magasabbrendű a többi vallási eszménél!

 

 

Ebben a kontextusban az igazságosságnak két értelme van: egyrészt kegyelmi ajándékként kapjuk meg, hit által. Mivel ez csak akkor lehetséges, ha nem érzékeljük Jézus Krisztust, ezért szükséges volt, hogy Ő elhagyja a földi szférát. Másrészt pedig meg kell bánnunk a világ jogtalanságát, amivel addigi életünkben közösségben voltunk.

Az Isten A-programjában nem szerepel az emberiség kárhoztató ítélete

Erre egyedül az emberek akarata miatt kerül sor és a saját döntéseik miatt részesednek az ördög sorsából. Vagy Isten, vagy a Sátán uralmát választjuk. Ezért van az, hogy a kívülállók számára - Pál szavai alapján - a keresztet, vagyis az ítéletet hirdetjük. Ennek elfogadása után szabadulnak fel az emberek az ítélet alól és kerülnek a kegyelem állapotába. 

1. Korinthus 1:18-19.  Amíg az ember nem néz szembe azzal, hogy az ítélet alá helyezett ellenség fennhatósága alatt van, addíg nem tud valósággal megtérni, mert nem hatol be a szívébe Isten kegyelme, és hiányzik a szellemi-lelki-erkölcsi fordulat.

A “vizes bűnösök” a felvizezett kereszténység termékei

A Szent Szellem, vagyis a harmadik isteni személy az Atya és a Fiú szeretetközösségéből jött ki, tehát ha valaki Jézussal közösségben akar lenni, akkor megkerülhetetlen számára a Szent Szellem személye! Ezért van, hogy Ő főszerepet játszott az összes bibliai történetben, és főszerepet akar játszani a mi életünkben is!

Fontos, hogy kilépjünk az ismereteink, érzékeinkbe vetett bizalomból a Szent Szellembe vetett bizalomba. Ő mindent tud, amit csak a Fiú beszél az Atyával! Nagy tanácskozások zajlanak a mennyben, de a Szentlélek előtt semmi sincs rejtve, Ő az üdvtörténelem legavatottabb ismerője. A Biblia elsősorban nem könyv, hanem a legfontosabb valóságról ad számadást. Az üdvtörténet tényeiről. Tehát a Biblia nem elmélet, nem valamilyen “megvilágosodás”, hanem tények és ahhoz kapcsolódó igazságok. Ezért lesz a hitünk valóság!

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások