Jelenlegi hely

Egyházi hírek

Jézus átváltozása a hegyen
Hitélet

Jézus átváltozása a hegyen

2017. 11. 26.
| Csáti Evelin

Németh Sándor vezető lelkész Jézus átváltozásának a történetéből vezette le, mi is vár az egyházra, az Úrban elköltözött szentekre, Izraelre és lényegében az egész világra a jövőben.

A Máté evangéliumának 17-ik fejezete, amelyben Jézus megdicsőülésének története szerepel azzal kezdődik, hogy az előző eseményekhez képest „hat nap múlva” történt ez az esemény. Péter apostol második levelében azt mondja (2 Péter levél 3:8)

"ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap."

Ebből következik, hogy a teremtés hat napja és a szombat jelképezi az emberi történelmet, ami hatezer plusz ezer év felosztásban képzelhető el, amelyben a hetedik nap, a sabbat az ezeréves királyságra utal. Jézus megfeszítéséig az emberiség történelme a törvény korszakához tartozott, ezért nem a megszületése, hanem a halála és feltámadása jelentett korszakváltást.

Jézus megdicsőülésekor a három vele levő tanítványnak Péternek, Jakabnak és Jánosnak megjelent Mózes és Illés is. Mózes azoknak a szenteknek a szimbóluma, akik meghaltak, de a feltámadáskor testben lesznek együtt Istennel, hiszen testben fognak feltámadni. Emiatt nem kell szomorkodnunk az elhunyt testvéreink miatt. Illés pedig azoknak a megváltottak szimbóluma, akik elragadtatás által kerülnek Isten országába. Pál a Korintusbeliekhez írt első levelében (1 Korinthus 15:50-53) az illési és mózesi ágazatot egy képben mutatja be, mint akik együtt változnak el a fizikai testüket illetően. Az itt megtalálható elváltozás a metamorfózis szó lényegi változást jelent, nem külsőlegest. Folyamatos metamorfózison mennek keresztül azok, akik megtérnek az Úrhoz. Ekkor a szellemi vakságot elveszítik, majd az Isten fénye, ismerete bemegy a szellemükbe, és elkezdi eloszlatni az Isten nem ismeretéből fakadó sötétséget.

A Szent Szellem mindig Krisztust követi, ezért kell krisztusközpontú emberekké válnunk, így minőségi változáson tudunk keresztül menni.

 

Péter, Jakab, János azt az Izraelt jelképezi, amelyik felismeri Jézust mint Messiást ennek a korszaknak a végén.  A Rómabeliekhez írt levél 11:25-27-ben Pál apostol is megerősíti, hogy Izrael üdvösséget fog szerezni, ezért

a helyettesítési teológiát úgy, ahogy van, kukába lehet dobni, ennek semmilyen bibliai alapja nincsen.

Egy másik szimbólum a történetben a hegy lábánál álló tömeg azt jelképezi, hogy a nemzetek ítélete után a maradék jogot kap arra, hogy belépjen az aranykorba, az ezeréves királyságba. Az Ézsaiás 11:10-12 alapján a nemzetek is Jézus fennhatósága alá kerülnek.

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze külön kitért arra vonatkozóan, hogy egy több, mint fél milliárdos pünkösdi-karizmatikus tömeget nem lehet egyszerűen szektaként elkönyvelni, főleg azért nem, mert ez ma a legdinamikusabban fejlődő ága a kereszténységnek, a katolikusok után pedig a második legnagyobb felekezetkén van számon tartva a világon.

Elhangzott igék:

 • Máté evangéliuma 17:1-14
 • 2. Péter 1:16-21
 • Habakuk könyve 3:3-4
 • Máté evangéliuma 13:43
 • Dániel könyve 12:3
 • 1. Korintus 15:50-53
 • 2. Korintus 3:16-18
 • 1. Thesszalonika 4:13-17
 • Apostolok Cselekedetei 1:6-7
 • Róma 11:25-27
 • Ezékiel könyve 37:21-27
 • Ézsaiás könyve 11:10-12

 

       

Hat nap után egy magas hegyen: Jézus átváltozása, próféciák és a keresztény karizmatikus jelenségek

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások