Jelenlegi hely

Egyházi hírek

Isten vagy nép? - A laodikeai gyülekezet dilemmája
Hitélet

Isten vagy nép? - A laodikeai gyülekezet dilemmája

A három napos konferencia szombati üzenete

2018. 03. 28.
| Csáti Evelin

A Jelenések könyvének a 2. és 3. fejezetei a megdicsőült Krisztus univerzális, napjainkban is érvényes üzenetét adják át az egyetemes egyháznak. Miközben figyelmeztetnek a lehetséges veszélyekre, egyben ígéreteket is tartalmaznak és végig a Krisztusról tanítanak.  A laodikeai gyülekezet kérdése, az Isten vagy a nép szimpátiájának a keresése a 21. században is aktuális üzenet.

Jézus intése a település természetes adottságait is felhasználja az üzenet átadására. Már a helység neve szuggesztív: a laosz (nép) és a diké (jog, igazság) szavak összetétele, a jelentése pedig népjog, népigazság és népuralom. A kereszténység lényege ezzel szemben az, hogy az újjászületés következtében Istennek, és nem pedig emberek uralmának rendeljük alá az életünket! Ma sokan felülbírálják Isten végső igazságát, de ennek a konfliktusnak csak az ember lehet a vesztese.

 

 

A Szent Szellemmel való szoros, személyes kapcsolatban megvan a lehetőség a megújulásra. Isten szelleme egy fékrendszerként működik benned a nehéz helyzetekben, így sokkal könnyebben tudsz kijönni problémákból.

AZ EGYHÁZNAK A SZENT SZELLEM, ÉS NEM AZ EMBERI PSZÜKHÉ URALMA ALATT KELL ÁLLNIA.

Laodikea az első században egy igazi jóléti városállam volt. A lakosok rendkívül büszkék voltak az önfenntartó gazdaságukra, ami például még egy fatális földrendég után is képes volt helyreállítani a várost. Gyógyászatban kiemelkedőek voltak az orr- és szembetegségek terén. Érdekes módon Jézus üzenete pont ezeket hozza összefüggésbe azokkal a szellemi csapdákkal, amik az egész gyülekezet életére kihatással voltak.

 

 

A 2. Korinthus 1:20, arról beszél, hogy Isten minden ígérete Jézusban lett igenné és ámenné. Az utolsó időkben nagy feladat a humanizmustól megőrizni Isten abszolút igazságát.

A második kijelentés, amit Jézus Önmagáról ad a „hű és igaz tanú”. Krisztus - a frigyládához hasonlóan - az Atya bizonysága, ezért ahogy a tanúság ládája volt az Isten látogatásának egyértelmű bizonyítéka, úgy ma számunkra Jézus Krisztus az, aki kijelenteti az Atyát.

 

 

Miért lesznek a keresztények használhatatlanokká Isten munkájára?

Első ok: A só megízetlenül

A só természetére, hogy visszatartja a romlás és bomlás folyamatát. A keresztényeknek pedig pont erre kell törekedniük a társadalomban! A romlásnak megvan a maga úthálózata, és ez többnyire az elittől áramlik lefelé. Ezért van az, hogy sok európai nemzet már elveszett, nem tud megújulni. Nekünk sokszor falnak kell lenni, gátnak és hullámtörőnek az antikrisztusi mozgalmakkal szemben. Keresztényként fontos, hogy az értelmünkkel is átlássuk a minket körülvevő folyamatokat és értelmezni tudjuk a valóságot. 

ÉN NEM HISZEM, HOGY A GONDOLKODÁS AZ ÖRDÖGTŐL VAN! ISTEN AZT AKARJA, HOGY MINDEN KÉPESSÉGED MOBILIZÁLVA LEGYEN

Azért születtél újjá, hogy ha eddig szunnyadt is a szíved értelme, az elméd most már képes legyen nem a világ szerint, hanem Isten elméje szerint gondolkodni. Isten Szelleme megeleveníti a természetes adottságaidat, és sokkal jobban fogod tudni használni őket, mint bármikor!

A Vidám Vasárnap adása - Március 25.

A Máté 5:13. szerint mi vagyunk ez a só! Az ószövetségben létezett a só törvénye, ami kimondja, hogy áldozatot só nélkül nem lehet bemutatni. Ez ma az Isten Igéjével és a Szent Szellemmel folytatott kooperáció! Ellenállás az agresszív szekularizációval szemben.

Ez az agresszív támadás ma elsősorban Jézus Krisztus személye ellen zajlik, pontosabban az ellen, hogy Ő egyedülálló, hozzá hasonló személy nincs az egész világtörténelemben. Az igazi keresztények ehhez ragaszkodnak. A Szent Szellem is azért jön, hogy felmagasztalja Magyarországon Jézus Krisztust, ehhez pedig téged hív partnerének!

Ahol nem erős a Szellem jelenléte, ott a démonok erősnek érzik magukat. Az ördög folyamatosan tanulmányozza az erőviszonyokat és mindent elkövet azért, hogy se te se a közösséged ne legyen Isten erejének a raktára, mert egy erős népet nem tud bevenni.

 

 

A harmadik front az Isten törvénye és a kulturális relativizmus. A negyedik pedig a nemzetállamok, a nemzeti identitás és a globalizmus között van. Ma sajnos politikailag kevés helyen van lényegi különbség a jobb- és baloldal között. Magyarországon szerencsére ennek az ellentéte igaz. Kellenek védelmezők, mert a megalkuvással nagyon sok mindent el lehet veszíteni! Ez a szétválasztás az egyházban is zajlik, ezért ahol a megalkuvás szelleme működik, ott az a kegyelem is elmegy, amivel a keresztény életüket elkezdték.

Második ok: a kijelentésből származó világosság elvesztése.

Azt a kijelentést, amit a Szellem ad, jobban kell őrizni a szemed fényénél! Minél több világosságod van, annál nagyobb az életed. Akinek teljes élete van - ahogy Jézus Krisztusnak is - ha meghal is, él. Ezen keresztül jön be a gyógyulásod és a szabadulásod. Legyen önálló vízforrásod, és ne másokról csatornázd le az áldásodat! Ha teljesen betöltekezel, az élet vize kifolyik belőled. Az ébredés mindig helyi, nem lehet importálni. Az ott élő keresztények tüzétől függ.

A reális önismeret legalább olyan nehéz feladat, mint az Isten megismerése, de az Isten Igéje, az objektív tükör (Jakab 1:22-23.), ha annak minden igéjét tiszteled, még a prófétai kijelentéseket és az erkölcsi értékítéleteket is, akkor inspirálja a lelkiismeretedet. A spirituális identitás Isten Igéjén alapul.

A kipróbált hit hűség a kísértések és a megpróbáltatások közepette is, ezt pedig csak egy életművel lehet kimunkálni. E miatt nagyon hiteles személlyé válsz a szellemi emberek előtt. Ez a legnagyobb ékszere az embereknek. Ezért sem kell félni a megpróbáltatásoktól! Jézus nem csak a hit fejedelme, elkezdője, hanem a bevégzője is, aki tökéletességre viszi.

Öltözd föl a fehér ruhát!

Ez az üdvösség ruhája és az igazság cseleleketei. Mind a kettőt fel kell venned, ha szeretnél egy kitüntetett helyet Isten Birodalmában. A “mezítelenség rútsága” kifejezés azokra a keresztényekre vonatkozik, akiknek egyik sincs meg. Ma rá lehet állni a növekedés pályájára, mert közel hozzád Isten ereje! De ehhez egyességet kell kötnünk egymással az Isten munkájának erősítése céljából.

Vegyél szemgyógyító kenőcsöt, hogy láss!

Pál az efeszoszi gyülekezetnek írt levelében azért imádkozott, hogy a bölcsesség és kijelentés szelleme által Isten nyissa meg a szívük szemeit, hogy lássák a láthatatlan, az elhívás reménységét, a szentek örökségének gazdagságát és a feltámadás erejét. A te szellemedben is kell legyen erről egy látás! 

Ebbe az beletartozik, hogy kívánd a karizmákat! A Szentlélek azért jött, hogy kifejezze magát rajtad keresztül, és megmutassa a jövőt.

Ne utáld meg az intést! (Zsidó 12:5-13.)

A működőképtelen családok tagjai sem Istent, sem embert nem tisztelnek. Viszont van lehetőség a természetcserére! Korccsá azért válik az ember, mert gyerekkorában nem kapott intést, pedig csak akkor léteznek szerethető, tartós kapcsolatok, ha ilyenekben részesültek a felek, a család keretein belül, ami a nemzet tiszteletére is tanít.

FELNŐTTEK HIBÁZNAK, NEM A GYEREKEK.

Ma az építkezést újból kell kezdeni, hogy ne apa-anya nélküli gyerekek nőjenek fel, és ne egy olyan környezetben, ahol a hatalom bibliaellenes dolgokat kényszerít a szülőkre.

 

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások