Jelenlegi hely

Hit Gyülekezete Szolnok

Elérhetőségek

Magyarország

Hit Gyülekezete Rendezvényháza
Cím: Szolnok, Széchenyi krt. 1.
GPS: 47.1886, 20.1947
Istentisztelet időpontja: vasárnap 11:00


Telefon: +36 20 346 2628 (sms)

További információk, bemutatkozás

A Szolnoki Hit Gyülekezete születése 1998 augusztusára tehető. Az 1989 és 1998 között működő gyülekezet vezetője ekkor jelentette be, hogy távozik a Hit Gyülekezetéből és saját közösséget alakít. Tette mindezt úgy, hogy a vezetésére bízott közösséget szinte száz százalékával magával vonta.

Hívők egy kis csoportja világosan látta, hogy a Németh Sándor neve és tekintélye alatt működő Hit Gyülekezete a korábbi vezető lázadása miatt súlyos veszélyben forog. A pásztor nélkül maradt hívők levélben fordultak Németh Sándorhoz, melyben az alapítót tájékoztatták a kialakult helyzetről; egyben kérték a segítségét, hogy a néhány főnyi közösség vezetőt kapjon. A megmaradt hívők kezdettől fogva azt tartották fontosnak, hogy működjön tovább a helyi gyülekezet.

Németh Sándor kérésére a Kecskeméti Hit Gyülekezete vezetője, Arató Ádám segített a viharvert keresztényeknek. A kezdetben tíz-tizenöt fő részvételével megtartott összejövetelek az akkori Napsugár gyermekházban, a mai Bartók Béla Zeneiskola egyik termében zajlottak. A maradék csapat azt az új helyzetet, hogy egy háromszáz fős gyülekezetből egy tizenöt fős közösségbe került, nem könnyen tudta feldolgozni. Arató Ádám életvidám, reménységben örvendező szolgálata és az ugyanebben a szellemben vele érkező zenészek, szolgálók valóságos vigasztalást nyújtottak. Nagy József evangélista több alkalommal is imádkozott a meggyötört hívőkért, ezek a személyes imák is fontos szerepet játszottak a helyreállásban.

A közösség a kitartó szolgálatnak köszönhetően egyre inkább az élet jeleit mutatta. Erre az istentiszteleti helyiséget bérbeadók is felfigyeltek. Egy alkalommal hivatalos személyek jelentek meg az istentiszteleten, azzal az indokkal, hogy a riasztót ellenőrzik. A következő héten indoklás nélkül közölte az intézményigazgató: a továbbiakban nem áll módjukban a helyiséget a Hit Gyülekezetének kiadni. Ezzel azonban a gyülekezet növekedését nem lehetett megállítani. A helyi bizonyságtevések és az országos evangelizációk hatására a gyülekezet új tagokkal gyarapodott. Az istentisztek új helyen, a Szapáry úti TESZ-székház tetőterében, majd a Galéria étterem lovagtermében, később pedig a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Széchenyi termében zajlottak egyre fokozódó létszámmal és lendülettel. Egyre sűrűbben kellett vízkeresztségi alkalmakat is szervezni.

A gyülekezet tevékenysége kiterjedt a környező településekre is, alapozó bibliaiskolákat szerveztünk Szolnok mellett Jászkiséren, Rákócziújfalun, Kisújszálláson, Kunhegyesen. 2004 tavaszán Németh Sándor áttekintette országosan a gyülekezetek vezetését. Szolnokon, a gyülekezet vezetésével Kormos Ferencet és feleségét bízta meg. A rendszeres bérletidíj-emelések és a főbérlők olykor ellenséges viselkedése növelte a vágyat a gyülekezet tagjaiban, hogy saját otthonhoz jussanak. Több ingatlan megtekintése után a választás arra a bútorboltra esett, amelyet már évek óta kínáltak eladásra a Széchenyi körúton. Az ingatlan központi fekvése, nagy terei miatt alkalmasnak látszott a céljainkra. 2008 tavaszán adakozási hullám indult el a közösségben. Bár a Hit Gyülekezetét gyakran gazdag közösségként tartják számon, a valóság az, hogy a gyülekezet tagjai a térséghez képest átlagos, az országos helyzetet illetően pedig jóval az átlag alatti jövedelemmel rendelkeznek. A vezetés felhívására azonban a hívők egységben a kitűzött cél mögé álltak. Megrendítő bizonyságok által került sor az adakozásokra, hasonlatosan a Pál által említett makedón gyülekezetekhez; szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett, ami a vezetést még inkább ösztönözte a hívők pénzével való felelősségteljes hozzáállásra. 2008 őszén, a világgazdasági válság tombolásakor, sátorok ünnepén, a gyülekezet felejthetetlen istentisztet tartott új otthonában. Azóta számos istentisztelet, vendégprédikáció, esküvő már új helyünkön került megrendezésre.

Talán már mi sem emlékszünk azokra a körülményekre, amelyek kezdetben jellemezték az ingatlant. Az egyetlen mellékhelyiség, a fűtés hiányossága senkinek nem vették el a kedvét, megtanultuk a bibliai adakozást, ami által az egykori bútorboltból megszületett Szolnok korszerű rendezvényháza. Ami a ház értékét növeli: mindez pályázati pénzek, állami támogatás és külföldi segítség nélkül, kizárólag a hívők önkéntes adományaiból valósult meg. Az ötszázötven négyzetméteres intézmény irodával, gyermekvigyázó helyiségekkel, barátságos társalgóval és egy nagy egybefüggő teremmel várja az idelátogatókat.